Cennik

Stosowane przez Kancelarię rodzaje wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne – ryczałtowe, stosowane przy obsłudze firm.
    Wysokość wynagrodzenia już od 500,00 zł, uzgadniana jest z klientem.
    Współpraca oparta jest na stałej umowie o nadzór i opiekę radcy prawnego nad firmą.
  • Stawka godzinowa za pojedyńcze porady. Jest to wynagrodzenie dotyczące prowadzenia pojedyńczych spraw z upoważnienia klienta. Ustalenie ceny poprzedzone jest indywidualną wyceną i zakresem upoważnienia. Koszt porady waha się w granicach 50-120zł .
    Niższe stawki stosowane są wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • Stawka ryczałtowa za windykację długu za pośrednictwem komorników.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Kancelaria prowadzi obsługę stałą przedsiębiorców , zarówno małych, jak i średnich firm. Oferta stałej obsługi prawnej za wynagrodzeniem ryczałtowym kierowana jest do przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy na bieżąco potrzebują kontaktu z prawnikiem. Bieżąca obsługa wykonywana jest poprzez wizyty prawnika Kancelarii w siedzibie klienta oraz kontakt mailowy, telefoniczny i faksowy. Oprócz wynagrodzenia ryczłtowego Kancelaria pobiera wynagrodzenie od powierzonych jej spraw sądowych.Wynagrodzenie to pobierane jest po wyegzekowaniu go od przeciwników procesowych klienta na którego rzecz wykonywana jest obsługa prawna. Obsługa stała może być świadczona już od kwoty 500 złotych miesięcznie, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie z klientem.Kwota wynagrodzenia miesięcznego uzależniona jest od stopnia skomplikowania i liczby powierzanych czynności.

Wynagrodzenie godzinowe

Kancelaria przyjmuje także zlecenia wykonania określonych czynności jak np.udział w negocjacjach, postępowaniu przedsądowym, sporządzenie określonego rodzaju pisma procesowego lub umowy, pomoc w zredagowaniu regulaminu wewnętrznego,oraz wykonanie innych czynności.W takich przypadkach stawka wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczby godzin niezbędnych do wykonania zadania oraz stopnia trudności zleconej sprawy. Przy większej ilości godzin istnieje możliwość negocjowania stawki lub ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za sprawę bez względu na liczbę godzin.
Już od 100 złotych

Windykacja długu

W przypadku zlecenia prowadzenia prostej windykacji zasądzonej już należności, nasz klient nie ponosi kosztów prowadzenia postępowania, gdyż kosztami staramy się przede wszystkim obciążyć dłużnika a wynagrodzenie płatne jest po wyegzekwowaniu od niego należności. Wyjątek stanowią zaliczki żądane przez komorników – pokrywa je klient. Windykacja zwykle związana jest z niespłaconymi należnościami z umów sprzedaży, przewozu, zlecenia, wykonania dzieła, oraz innych związanych z wykonywaniem usług. Jeżeli masz problem z nierzetelnym kontrahentem, który nie spłaca swojego długu powierz windykację naszej Kancelarii. Cena windykacji już od 100 złotych, w zależności od wartości dochodzonego długu – koszty windykacji pokrywa dłuznik.